För kunder och leverantörer

Postadress

Nationalmuseum
Box 16176
SE-103 24 Stockholm

Fakturaadress

Nationalmuseum 
FE 151
838 80 Frösön

OBS! Fakturan måste vara märkt med en särskild beställarreferens (nmw+3-4 bokstäver). Kontakta beställaren om du inte har fått en sådan.

Leveransadress för bud

Mindre leveranser
Leveranser som är mindre än motsvarande en Europapall ska levereras till:
Nationalmuseum, Amiralitetsbacken 1,
111 49 Stockholm.

Leverantören eller budet ska kontakta Intern Service senast trettio minuter före leverans via telefon 08-5195 4441 eller 08-5195 5527.

Större leveranser
Motsvarande en Europapall eller större.

För korrekt adress kontakta den person som har beställt försändelsen eller är angiven som Nationalmuseums referens. Telefon till Nationalmuseums växel: 08-5195 4300.

Besöksadress Bildarkvien 

Tidsbokning, kontakta Bildarkivet för mer information, Holmamiralens väg 2.

Besöksadress Konstbiblioteket och Arkivet

Holmamiralens väg 2

För mer information, se följande sidor:
Konstbiblioteket 
Nationalmuseums arkiv 

VAT nr SE202100110801
Org nr 202100-1108

Bankgiro och PlusGiro

Bankgiro 5050-6732

Betalningar från utlandet görs via SWIFT
(vi accepterar inte Euro-cheques): 

Bank:  Danske Bank
IBAN: SE9812000000012810105707
SWIFT: DABASESX
Account number: 12810105707