Uppdaterad färgsättning lyfter konstupplevelsen

Parallellt med Fastighetsverkets renovering av museibyggnaden på Blasieholmen i Stockholm har Nationalmuseum arbetat med att utveckla museiupplevelsen. En ny djärv färgsättning bidrar till att förhöja konstupplevelsen för dig som besökare.

Bild 1: Rummets interiör är en rekonstruktion gjord på 1990-talet som behålls, som visar hur just dessa rum såg ut när museet öppnade 1866. Här ska delar av Nationalmuseums omfattande samling av ikoner visas. Ikonernas dominerande färger rött och guld kommer att framträda med stark lyskraft mot de grågröna väggarna.

Bild 2: Uppdaterad färgsättning i utställningssal som ska visa Nationalmuseums konstsamlingar från 1700-talet, övre våningsplanet. 

Foto: Nationalmuseum/Linn Ahlgren

I slutet av 2017 överlämnar Statens Fastighetsverk nycklarna till den nyrenoverade byggnaden till Nationalmuseum och efter installationer och inflyttning öppnar museet igen för besökare hösten 2018. Under tiden fortgår arbetet med att utveckla museiupplevelsen.

Förnyelse med avstamp i arkivstudier 

Nationalmuseums intendenter, arkitekturhistoriker och utställningsdesigner har tagit fram ett nytt färgprogram som ska förhöja konstupplevelsen för besökarna. Man har arbetat nära byggnadsantikvarier på Fastighetsverket och på Riksantikvarieämbetet för att skapa en uppdaterad färgsättning inne i byggnaden. Väggarnas färg spelar en central roll för konstupplevelsen och i takt med att nya ideal utvecklats har museet målats om. 

Anpassad färgsättning framhäver konsten

I arkivhandlingar, fotografier och antikvariska färgundersökningar kan man följa utvecklingen, men även i det nyrenoverade museet finns lagren kvar. Här finns prov på 1860-talets och 1920-talets olika färgprogram samt salar som till följd av 1900-talets moderna ideal målades helt i vitt. 

I noteringar från byggnadens nära 20 år långa byggnadstid finns flera förslag på vilka samlingar museets skulle innehålla och hur salarna skulle färgsättas. I förslagen, daterade några år före öppnandet, är salarna tänkta att målas i olika blå, gula och rödbruna nyanser. När portarna slås upp 1866 är dock merparten av rummen rödbruna och grågröna. 

Nya uttryck med historiska referenser

I samband med renoveringen har nu merparten av utställningssalarna fått nya färger som valts för att både framhäva 1800-talsbyggnaden och den konst som ska visas i rummen, vilket blir en ny upplevelse för besökarna. På 1920-talet valdes ljusblå toner för några rum – vilket fått vara kvar – medan de vita väggarna som blev populära i konstmuseer på 1950-talet har fått stå tillbaka för nya uttryck med historiska referenser längre tillbaka. 

Trapphallens rödbruna väggar hjälper till att framhäva vita gipsskulpturers former och uttryck. Grågröna väggar ger kontrast till ikoner i rött och guld. Djupblått har valts för att lyfta fram den så kallade Bielkesängens djupröda broderade sammetsklädsel – en av världens bäst bevarade paradsängar från 1600-talet. 

En serie av rum har målats i olika nyanser av grönt, gult, rött och rosa som samspelar med färgerna i 1700-talets konst och konsthantverk. Gult ramar in museets samling från tidigt 1800-tal och när kronologin går mot sekelskiftet 1900 framhäver turkosa väggar impressionismens och den samtida formgivningens nya sätt att använda färg och form. 

Hur ska konsten presenteras?

Museets rika konst- och designsamlingar kommer att presenteras i flera olika utställningsformer. En av de nya formerna är en kronologisk slinga på två våningsplan. Här ska målningar, skulptur, teckningar och konsthantverk, från samma period, visas sida vid sida – vilket inte var möjligt på samma sätt tidigare på grund av ojämnt klimat. Olika material ställer olika krav på utställningsmiljön. Tack vare att nya klimatanläggningar nu försörjer alla utställningsplan kan olika samlingar visas tillsammans. 

Att uppleva byggnaden och konst i dagsljus blir också en förnyelse. Glaset i de tidigare försatta fönstren kan nu filtrera skadligt ljus vilket istället blir del av upplevelsen och också bidrar till lättare orientering i huset. Mer konst på fler ytor kommer att tillgängliggöras. Det görs bland annat genom att skapa rum i rummen, växla kollektioner av konst oftare och presentera samlingarna tätare.

Ny färgsättning i Nya Nationalmuseum, blå vägg
Uppdaterad färgsättning i Nationalmuseums utställningssal som ska visa konst- och design från perioden 1870-1900, mellanplanet. 

Ny färgsättning i Nya Nationalmuseum, rosa och grönt.
I de mindre gallerierna kan små kollektioner från Nationalmuseums samlingar visas i kortare perioder och växla oftare.  Gröna, rosa och gula toner ska lyfta fram 1700-talets konst. 

Ny färgsättning i Nya Nationalmuseum
Öppen vy mot Kungliga slottet och Strömmen i nyrenoverade Nationalmuseum

Ett välkomnande entréplan

Ett annat sätt att utveckla museiupplevelsen är att tillåta olika möten genom översiktliga stråk på entréplanet där konstupplevelser med fri entré integreras med erbjudanden i restaurang, café, ateljéer och butik.

Den ena ljusgården förvandlas till en skulpturgård, den sal som vetter mot Museiparken ska inrymma studiesamlingar för främst keramik i tät presentation och en nyöppnad sal tillägnas att väcka barn och ungas intresse för konst. 

Pressfilm, sifferfakta och mer information om projektet finns på Statens Fastighetsverks webbplats: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/renovering/


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp