Nytt i samlingarna: Keramikskulptur

av Anton Alvarez

September 2017

Nationalmuseum har införlivat konstnären Anton Alvarez keramiska skulptur Alphabet Aerobics E - 16 i samlingarna.  Anton Alvarez konstnärskap är en pågående undersökning av hur han kan skapa objekt samtidigt som han frigör sig från såväl tillkomstprocessen som omvärldens förväntningar och traditioner. 

Alvarez tog masterexamen från Royal College of Art, London 2012. Där hade han utvecklat en designmetod och specialbyggt en maskin som han kallade Thread wrapping machine, med vars hjälp han tillverkade möbler genom att tråd lindades runt bitar av trä och plast. Möblerna blev unika och designen skapades i tillkomstprocessen. 2015 donerade Nationalmusei Vänner Bengt Julins fond generöst en stol av Alvarez i denna teknik (NMK 36/2015). Ett år senare erhöll museet ännu en gåva från Nationalmusei vänner Bengt Julins fond i form av Alvarez keramiska skulptur med namn E–16 ur hans serie Alphabet Aerobics.

Alvarez skapar serien Alphabet Aerobics genom maskinen The Extruder, som han utvecklat tillsammans med dataprogrammeraren Jakob Öhman. Denna är en storskalig lerpress som med tre tons styrka trycker ut lera genom olika profiler, formade som bokstäver ur alfabetet. E–16 har tryckts ut genom profilen E och är en av de första skulpturer Alvarez gjorde i maskinen. 

Alvarez menar att han som designer har privilegiet att inte bara formge objekt, produkter, rum och arkitektur utan också kan formge sin egen verklighet och skapa den kontext han vill verka i. Därför har han iklätt sig rollen av konstruktör. The Extruder erbjuder en ny tillverkningsmetod som är mera kraftfull och snabbare än Thread wrapping machine samtidigt som Alvarez själv inte spelar huvudrollen i tillkomstprocessen. Hans intention har varit att ”formge sig själv ut ur processen” och det målet menar han sig ha uppnått. 

2016 placerade Alvarez sin maskin The Extruder på National Centre for Craft and Design, Sleaford, Storbritannien, där han lät museipersonalen som vaktar utställningen bli medskapare. Under den tre månader långa utställningen fick personalen ”producera” objekten till utställningen. Lera pressades ut genom maskinen. Därefter brändes den och ställdes ut på utställningen. Allt inför ögonen på besökaren men utan konstnärens närvaro. 

Alvarez projekt och konstnärliga process berör såväl frågor om den autonoma konstnärsrollen som produktionsvillkor (en angelägen fråga i vår tid då hållbarhet och social rättvisa står på agendan). Härtill kommer aspekter kring solidaritet som påminner om 1970-talets diskussion där röster höjdes för att ”alla” borde vara medskapare, inte bara konstnären. 

Förvärvet av E–16 exemplifierar även den pågående gränsupplösningen mellan konst och konsthantverk. Skulpturen visades på och förvärvades från den i media uppmärksammade utställningen The Death of Ceramics, på Hangmen projects i Stockholm hösten 2016, där temat just var gränsen mellan konst och konsthantverk inom det keramiska materialet.

Fakta

Anton Alvarez, Alphabet Aerobics E – 16, 2016 
Skröjbränt lergods
Gåva Nationalmusei Vänner Bengt Julins fond

Inventarienummer: NMK 395/2016

Anton Alvarez, Alphabet Aerobics E – 16, 2016

Anton Alvarez, Alphabet Aerobics E – 16, 2016. © Anton Alvarez. Större bild.

Anton Alvarez, Alphabet Aerobics E – 16, 2016
Anton Alvarez, Alphabet Aerobics E – 16, 2016. Större bild.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp