Kliv in i konsten

Kliv in i konsten är ett samarbetsprojekt mellan Lillholmsskolan och Nationalmuseum där elever i årskurs 7 fördjupat sig i utvalda konstverk ur Nationalmuseums samlingar. Elevernas bildbearbetningar och texter visas i Minigalleriet på entréplan.

Eleverna har närmat sig konsten genom att skriva texter och göra bildbearbetningar där de själva tar plats i konsten. Arbetet har gjorts inom ämnena bild, media och svenska med ett flertal lärare på Lillholmsskolan och Sten Canevall från Fantasifabriken. Från Nationalmuseum har Bongi Jarne MacDermott, intendent pedagogik, varit ett bollplank.

Projektet startade med en rundvandring på Nationalmuseum där eleverna fick välja varsitt konstverk. Eleverna har sedan gjort en tidsresa in i konstverket genom bildbearbetning och att skriva texter. De har också gjort en omvänd tidsresa och låtit personer från målningen besöka deras egen vardag och omgivning.  

Så här beskriver Sten Canevall, Fantasifabriken, inledningen på projektet:

”Vi lever i en oerhört bildintensiv tid. Från morgon till kväll virvlar tusentals bilder förbi vårt medvetande. I projektet Kliv in i konsten har vår avsikt varit att eleverna skulle stanna upp inför en enda bild, i stillhet, kontemplation och praktiskt arbete”

Elin Christensen, svensklärare vid Lillholmsskolan, berättar om elevernas arbete med att skriva texter kring konstverken:

”Eftersom i princip alla elever har ett annat modersmål än svenska var det nödvändigt att skapa ett språk kring konstverken och motiven. Med olika ord-, begrepps- och synonymövningar byggde eleverna upp en ordbank för varje konstverk.”

Här är länkar till några exempel:

Tvätterska av Jean Siméon Chardin,
tolkad av Fardowsa och Rana 

En hjältes död av Nils Forsberg
tolkad av Meis

 

ikon för pdf Folder om projektet som pdf

Inspiration att arbeta på egen hand

Bilder från vernissagedagen den 4 juni

Läs mer på Lillholmsskolans egen webb

Kontakt:  This is an email address

Bild: Adolf Ulrik Wertmüller, Drottning Marie Antoinette av Frankrike med två av sin barn promenerande i Trianons park, bearbetad av Sarah

Adolf Ulrik Wertmüller, Drottning Marie Antoinette av Frankrike med två av sin barn promenerande i Trianons park, bearbetad av Sarah

Forsatt arbete med Livrustkammaren

Eleverna, som hösten 2013 har börjat i årskurs 9 har nu senast samarbetat med Livrustkammaren. Utifrån bilderna de arbetade med i projektet med Nationalmuseum har de gått vidare och gjort en tidsresa. De har tecknat av föremål i Livrustkammarens samlingar och blivit fotograferade i tidstypiska dräkter. De har sedan skrivit berättelser om sina ”rollfigurer” och placerat sig själva i målningarna från Nationalmuseums med hjälp av Photpshop. Elevernas arbeten finns utställda på Livrustkammaren till och med den 17 november.

 Se Livrustkammarens pressmeddelande