Jobba på Nationalmuseum

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Vi har cirka 130 anställda och utgör myndigheten Nationalmuseum.

Nationalmuseums samlingarna omfattar cirka 700 000 föremål av äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900. Samlingen med konsthantverk och design sträcker sig från 1500-talet fram till idag.

Museibyggnaden i Stockholm genomgår för närvarande en renovering och öppnar igen i oktober 2018. 


I samlingarna ingår även Statens porträttsamling på Gripsholms slott, världens äldsta nationella porträttgalleri med över 5 000 historiska och nutida porträtt. Nationalmuseums samlingar finns även att se på kungliga slott i Sverige, på Gustavsbergs porslinsmuseum i Stockholmsområdet samt på Tessininstitutet i Paris.

Nationalmuseum är en statlig myndighet med regeringen som uppdragsgivare under Kulturdepartementet. Uppdraget är att bevara kulturarvet och främja konsten. Vidare att vårda och tillgängliggöra samlingarna och att stå för kunskap.

Praktik

Vi får många förfrågningar om Nationalmuseum kan erbjuda praktikplatser men vi har dessvärre mycket begränsade möjligheter att göra det under renoveringsperioden. Främst tar vi emot studeranden från universitet och högskola men endast om vi kan erbjuda ett lämpligt program.

Förfrågan ska gå direkt till respektive avdelningschef.

Vi kan inte ta emot spontana jobbansökningar och CV:n. Lediga tjänster annonseras här på webbplatsen och söks enligt instruktionerna i annonsen.

Lediga jobb

Just nu finns inga lediga jobb