Kontakta medlemmar ur ledningsgruppen

Birgitta Castenfors
Vikarierande överintendent och chef för Nationalmuseum
Chef för stabsavdelningen
E-post: birgitta.castenfors@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 544 03

Eva-Lena Bergström
Chef för avdelningen arkiv och bibliotek
E-post: eva-lena.bergstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 74

Peppe Bergström Hesselbom
Chef för publika avdelningen
E-post: peppe.bergstrom.hesselbom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 544 46

Per Hedström
Chef för avdelningen utställningar
E-post: per.hedstrom@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 56

Magnus Olausson
Chef för avdelningen samlingar och forskning
E-post: magnus.olausson@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 71

Kriste Sibul
Chef för avdelningen för bevarande och foto
E-post: kriste.sibul@nationalmuseum.se
Telefon: 08-519 543 04