Museum de Vries

På Museum de Vries, vid Drottningholms slott, finns en unik samling skulpturer av en av barockens främsta skulptörer, Adriaen de Vries (1556–1626).

Holländaren Adriaen de Vries  var en av sin tids mest ryktbara konstnärer. Han var bland annat hovskulptör åt Rudolf II. Museum de Vries är helt ägnat åt denne framgångsrike skulptör.

Högklassiga krigsbyten till ett skulpturfattigt Sverige

Att majoriteten av hans skulpturer hamnade i Sverige beror på landets krigiska framgångar under 1600-talet. Vid slutet av svensk stormaktstid, runt 1718, fanns inte mindre än 32 bronsskulpturer, de flesta av Adriaen de Vries, i Drottningholms slottspark. I ett skulpturfattigt land som 1600-talets Sverige var denna mängd högklassiga bronsskulpturer en stor attraktion.

Originalen inflyttade och nya kopior på plats i slottsparken

Med få undantag behöll skulpturerna sin plats fram till nutid. Sedan man upptäckt de omfattande skador som utomhusklimatet medfört på originalen, ersattes dessa med kopior i form av moderna bronsavgjutningar. Originalen flyttades in i Dragonstallet nära Drottningholms Wärdshus. 2001 öppnade det nya museet i dessa lokaler.

Tillgängligt museum med information i punktskrift

I Museum de Vries kan besökaren komma nära och se skulpturerna på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Det fantastiska detaljarbete som ursprungligen gjordes i vax blir nu synligt för betraktaren.

Museum de Vries har gjorts tillgängligt för rörelsehindrade och synskadade. Placeringen av alla skulpturer, montrar och textinformation visas på en vägledning i relief som kan läsas även av synskadade. Etiketter och texter har stor stil och punktskrift och i vissa fall reliefbilder. De har anpassats för såväl gående besökare som rullstolsburna och sitter i ett lutande plan för att underlätta läsningen av punktskriften. Som synskadad får man även den exklusiva möjligheten att röra vid skulpturerna och känna detaljarbetet och karaktären på Adriaen de Vries modellering.

 

Bild: Interiör från Museum de Vries.

Interiör från Museum de Vries.

Öppettider, information, kontakt

För information om öppettider, visningar, evenemang med mera, se
Kungahusets webbplats, de kungliga slotten

Telefon: 08-402 62 80
 
 
 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp