Art Bulletin

Art Bulletin of Nationalmuseum är en årligen återkommande publikation som presenterar museets nyförvärv och utställningar samt konstvetenskapliga artiklar med koppling till Nationalmuseums samlingar.

Art Bulletin of Nationalmuseum är en årligen återkommande publikation som presenterar museets nyförvärv och utställningar samt konstvetenskapliga artiklar med koppling till Nationalmuseums samlingar.

Art Bulletin of Nationalmuseum

Art Bulletin ges ut på engelska och har hittills varit en tryckt publikation, men med volym 20 kommer den att övergå till digitalt format. Bakgrunden till denna förändring är bland annat utvecklingen mot fri tillgång till vetenskaplig information och önskan om en effektivare spridning av Bulletinens artiklar.

Hädanefter kommer Art Bulletin därför att publiceras i fulltext i DiVA.* Man kommer även att kunna läsa Art Bulletin på Nationalmuseums hemsida. 

Art Bulletin of Nationalmuseum, Volume 20 följer samma grafiska form som gällt för den tryckta publikationen. Till innehållet speglar volymen Art Bulletins alltmera renodlade inriktning som vetenskaplig publikation.


*Digitala vetenskapliga arkivet – ett publiceringsverktyg för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av publikationer.

 

Art Bulletin of Nationalmuseum, Stockholm 
Volume 20 

Redaktion: Mikael Ahlund, Magdalena Gram, Janna Herder, Helena Kåberg och Magnus Olausson 
Redaktör: Janna Herder 

Artiklar:
Anders Bengtsson, Görel Cavalli-Björkman, Ulf Cederlöf, Micael Ernstell, Helen Evans, Carina Fryklund, Magdalena Gram, Per Hedström, Eva-Lena Karlsson, Helena Kåberg, Magnus Olausson, Martin Olin, Carl-Johan Olsson, Eva Qviberg, Roger de Robelin, Margaretha Rossholm-Lagerlöf och Guilhem Scherf. 


Konstvetenskapliga artiklar:
”An Italian Architecture Library under the Polar Star: Nicodemus Tessin the Younger’s Collection of Books and Prints” av Martin Olin
“Louis Gauffier’s Portrait of Gustaf Mauritz Armfeldt: A Political or a Conspirational Painting?” av Magnus Olausson
“An Exceptionally Protracted Affair: The Nationalmuseum’s Acquisition of Sergel’s Collections of Drawings and Prints, 1875-1876” av Ulf Cederlöf. 


Art Bulletin of Nationalmuseum, Stockholm, Volume 20 publiceras i augusti 2014. För mer information, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.


> Tipsa en vän

Öppettider:

måndag, onsdag,
fredag–söndag 10–18
Tisdag, torsdag 10–20

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp