Om forskningen på Nationalmuseum

I Nationalmuseums uppdrag ingår att vidga och fördjupa kunskaperna om museets ansvarsområden. En rad forskningsprojekt bedrivs, av såväl museets egna medarbetare som externa forskare, för att möta de kraven.

Samlingarnas rikedom och medarbetarnas höga vetenskapliga kompetens är Nationalmuseums styrka. Det är angeläget att museets intendenter, konservatorer och pedagoger får tillfälle att fördjupa sig i samlingarna samt att de får utveckla kunskaper och metoder som bidrar till att öka den totala kunskapen om dem.

1997 inrättades en särskild avdelning med uppgift att organisera forsknings- och utvecklingsarbete inom museet. I avdelningen ingår även arkiv och konstbibliotek. Chef för Avdelningen för forskning, arkiv och bibliotek är Magdalena Gram.

Projekt

Verksamheten sker i projektform och varje projekt har sin egen ekonomi. Till projekten knyts såväl externa som interna forskare. Forskningsprojekten diskuteras i seminarier till vilka även studenter vid de konstvetenskapliga institutionerna vid universiteten bjuds in.

Finansiering

Forskningen finansieras främst genom externa medel. Ett forskningsstipendium, inrättat av Nationalmusei Vänner, har gett den akademiska personalen möjlighet att fördjupa sig i samlingarna.

Förlagsverksamhet

Eftersom forskningsprojekten resulterar i publikationer av olika slag – bland annat samlingskataloger, resonerande kataloger och utställningskataloger – är en publikationsverksamhet knuten till forskningsavdelningen. 

 

Bild: Omslag till forskningspublikationen Dutch and Flemish Paintings III 2010

Dutch and Flemish Paintings III 2010

Medlemskap i RIHA

Sedan 5 november 2010 är Nationalmuseums Forskningsavdelning medlem i den prestigefyllda internationella forskningsorganisationen RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art.

Läs mer om medlemskapet i RIHA.


> Tipsa en vän

Öppettider:

Stängt för omhängning men öppet i Butiken
tisdag–fredag 11–17
lördag, söndag 12–16
måndag stängt 

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12, Stockholm. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp