Finansiering

Hur finansieras myndighetens verksamhet?

Ett statligt anslag på drygt 140 miljoner kronor betalas ut årligen till myndigheten. År 2014 täckte det 73 % av verksamhetens kostnader. Resterande finansiering sker genom biljettintäkter, pedagogiska program (visningar, kurser, föreläsningar), försäljning mm. År 2014 finansierades 6 % av verksamheten genom bidrag och sponsorer. Alla forskningsprojekt som bedrivs inom museet har extern finansiering.

Inköp av konst sker genom privata donationer

Nationalmuseum arbetar aktivt med att berika de samlingar som myndigheten förvaltar. Inköpen görs möjliga genom särskilda stiftelsemedel och inga statliga medel används för inköp av konst. I övrigt sker nyförvärv genom gåvor till museet från Nationalmuseums vänförening och från privatpersoner.

Bild: Betalningen eller Det omaka paret, Lucas Cranch d ä.

Betalningen eller Det omaka paret, Lucas Cranch d ä.