Finansiering

Hur finansieras myndighetens verksamhet?

Ett statligt anslag på knappt 164 miljoner kronor betalas ut årligen till myndigheten, inklusive kompensation för fri entré-reformen. År 2016 täckte det 77 % av verksamhetens kostnader. Resterande finansiering sker genom intäkter från pedagogiska program  såsom visningar, kurser och föreläsningar samt övriga avgiftsintäkter. År 2016 finansierades 3 % av verksamheten genom bidrag och sponsorer. Alla forskningsprojekt som bedrivs inom museet har extern finansiering.

Inköp av konst sker genom privata donationer

Nationalmuseum arbetar aktivt med att berika de samlingar som myndigheten förvaltar. Inköpen görs möjliga genom särskilda stiftelsemedel och inga statliga medel används för inköp av konst. I övrigt sker nyförvärv genom gåvor till museet från Nationalmuseums vänförening och från privatpersoner.

Bild: Betalningen eller Det omaka paret, Lucas Cranch d ä.

Betalningen eller Det omaka paret, Lucas Cranch d ä.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp