Finansiering

Hur finansieras myndighetens verksamhet?

Ett statligt anslag på 138,5 miljoner betalas ut årligen (2013 års siffror). Anslaget täcker 60 % av vad verksamheten kostar. Extern övrig finansiering sker genom biljettintäkter, pedagogiska program (visningar, kurser, föreläsningar), försäljning mm. Intäkter från sponsorer står för 5 % av de externa medlen. Alla forskningsprojekt som bedrivs inom museet har extern finansiering.

Inköp av konst sker genom privata donationer

Nationalmuseum arbetar aktivt med att berika de samlingar som myndigheten förvaltar. Inköpen görs möjliga genom särskilda stiftelsemedel och inga statliga medel används för inköp av konst. I övrigt sker nyförvärv genom gåvor till museet från Nationalmuseums vänförening och från privatpersoner.

Bild: Betalningen eller Det omaka paret, Lucas Cranch d ä.

Betalningen eller Det omaka paret, Lucas Cranch d ä.


> Tipsa en vän