Offentliga upphandlingar

När vi som myndighet gör offentliga upphandlingar publiceras underlag via www.tendsign.com.

Just nu:
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (NMW) inbjuder till att inkomma med ansökan om deltagande i upphandling av ramavtal avseende Reklambyråtjänster.

Vi söker en strategisk och operativ leverantör som motsvarar de höga krav på kreativitet och kompetens som museet har. Uppdraget omfattar hela det utbud av tjänster som krävs för att kunna vara en fullservicebyrå inom området.

Sista datum för anbud/ansökan: 2017-04-20
Förfrågningsunderlag hämtar du på https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjawvgqen 

För att kunna ta del av förfrågningsunderlaget och för att kunna lämna anbud måste du först logga in i upphandlingsverktyget TendSign. Länk till sida för att skapa konto finns när du klickat på länken ovan.