Slow Art

Janna Syvänoja, Halssmycke, detalj

Foto:
Hans Thorwid/Nationalmuseum
© Janna Syvänoja

Motiv/bildtext:
Janna Syvänoja, Halssmycke, 2003
Papper och stålvajer
Nationalmuseum

Materialet är pappersbitar skurna ur ett uppslagsverk samt en stålvajer som håller bitarna samman. Likt pärlor, trär Janna Syvänoja varsamt upp lapp efter lapp på vajern. Tidsaspekten är central, arbetet är långsamt och monotont. Varje papper har placerats med en minimal förskjutning gentemot det föregående. Formmässigt uppstår likheter med svarvat trä, vilket är papprets ursprungliga material. Med tiden kommer pappret sakta att gulna och smycket att förändras. Processen understryker en ödmjukhet i Syvänojas konstnärskap, där verken är lika förgängliga som naturen själv.

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi

Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.> Tipsa en vän

Öppettider:

måndag, onsdag,
fredag–söndag 10–18
Tisdag, torsdag 10–20

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp