Slow Art

Mafune Gonjo, Beauty has a thorn

Foto:
Hans Thorwid/Nationalmuseum
© Mafune Gonjo

Motiv/bildtext:
Mafune Gonjo, Beauty has a thorn, 2010
Glas och metall
Nationalmuseum

Mafune Gonjos utgångspunkt är materialet, om det så är glas, keramik, metall eller tejp. Det är materialets specifika egenskaper som inspirerar hennes kreativitet. Processen börjar alltid i detaljen, ett fragment. Små bitar pusslas omsorgsfullt samman till en helhet. I oregelbundet formade bitar av transparent planglas borrar hon flera hål och fogar samman dem med ståltråd. Formen växer alltså fram ur den lilla skärvan. Den  konstnärliga processen kännetecknas av minutiös upprepning, som kräver envishet och tålamod. För Gonjo är repetitionen en meditativ handling som inger en känsla av trygghet och kontroll.

Format:
Photoshop rgb / jpeg
300 dpi

Användning:
Fri publicering med angivande av fotograf och endast i artikel/recension i samband med rubricerat evenemang.

 > Tipsa en vän

Öppettider:

måndag, onsdag,
fredag–söndag 10–18
Tisdag, torsdag 10–20

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp