Gustavsbergs Porslinsmuseum

Värmdö kommun och Nationalmuseum har nått en principöverenskommelse om att driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum ska överlåtas till Nationalmuseum från och med 1 april 2017.

Gustavsbergs Porslinsmuseum. Foto: Kjell Lööw (bilden är beskuren)

Gustavsbergs Porslinsmuseum. Foto: Kjell Lööw (bilden är beskuren)

Samlingarna i Gustavsberg tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva i december 2000 och förvaltas av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun hittills har ansvarat för driften av museet.

– Jag är glad över att en överenskommelse kunnat träffas, nu finns de rätta förutsättningarna för att ge full rättvisa åt en av landets finaste konsthantverks- och designsamlingar, som speglar ett viktigt skede i det svenska folkhemsbygget. Samtidigt är det mycket tillfredsställande att samlingarna och museiverksamheten kan vara kvar i Torkhuset, som är en del av den konstindustriella storhetstiden, säger Berndt Arell, överintendent vid Nationalmuseum.

Genom att Nationalmuseum tar över driften hoppas båda parterna på att skapa en mer långsiktig lösning av museiverksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum. Det innebär också att verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler i Torkhuset. 

Det nya avtalet ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser mellan parterna angående drift, verksamhet, övriga ansvarsfördelning samt andra frågor förknippade med Gustavsbergs Porslinsmuseums verksamhet. Det nya avtalet träder i kraft den 1 april 2017.