Möten med minnen

Publicerad 14-07-10 16:00

Museiprojekt för personer med demenssjukdom väcker minnen till liv.

Möten med minnen är ett landsomfattande museiprojekt som vänder sig till personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Alzheimerfonden driver projektet i nära samarbete med Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Museipedagoger runt om i landet har utbildas för att hålla specialanpassade visningar för målgruppen.
 
Möten med minnen invigdes den 28 januari 2013 på Nationalmuseum samt på flera museer som medverkar i projektet: Bohusläns museum, Dalarnas museum, Falkenbergs museum, Göteborgs konstmuseum, Jamtli, Malmö Konsthall och Murberget, Länsmuseet Västernorrland. Projektet pågår till och med 2015 och är möjligt tack vare finansiering från PostkodLotteriet. Redan från starten hade 35 museer runt om i landet valt att vara med. Ett drygt år senare, våren 2014 deltar drygt 80 museer i projektet.

Syftet med Möten med minnen är att ge stimulans till personer med demenssjukdom och samtidigt förbättra deras livskvalitet. Grunden finns i ett prisbelönt program för alzheimersjuka som tagits fram vid MoMA, Museum of Modern Art i New York. 

Utvärderingar av MoMAs arbete bekräftar att programmet gett mycket positiva resultat. Deltagarna har själva upplevt en kraftigt förbättrad självkänsla och anhöriga och vårdare berättar om ett ökat välbefinnande hos de demenssjuka efter museibesöken.

Nationalmuseums konstpedagog Jeanette Rangner Jacobsson kom i kontakt med MoMAs program vid en studieresa och har varit starkt bidragande till att ett liknande projekt startades i Sverige. Jeanette har lett utbildningsseminarier och workshops för de medverkande museerna och beskriver några av tankarna bakom visningarna så här:

”Tanken är att väcka minnen och att stimulera det som är friskt. Men också att ge en ny upplevelse och, inte minst, att göra något tillsammans.”

Nationalmuseum erbjuder visningar i de tillfälliga lokalerna på Konstakademien på Fredsgatan 12. Där visas olika utställningar under den tid som byggnaden på Blasieholmen renoveras.

Jeanette Rangner Jacobsson håller en visning vid invigningen av Möten med minnen

H.M. Drottning Silvia inviger Möten med minnen. Foto: Nationalmuseum/Per-Åke Persson

H.M. Drottning Silvia inviger Möten med minnen.

 

Jeanette Rangner Jacobsson håller en visning under invigningen av Möten med minnen
Jeanette Rangner Jacobsson håller en visning vid invigningen av Möten med minnen.

 

INTRESSANTA LÄNKAR:
Bifogade dokument