Nationalmuseum Design.
Vad är det?

I februari 2015 öppnade Nationalmuseum Sveriges nya arena för form och design på Kulturhuset Stadsteatern. Med museets samlingar som utgångspunkt vill vi föra en dialog kring aktuell design med både formgivare och besökare.

Interiör från Nationalmuseum Design, premiärutställningen Subjektiviteter.

Interiör från Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern, premiärutställningen Subjektiviteter.

I februari 2015 öppnade Nationalmuseum Sveriges nya arena för form och design. Mitt i Stockholm city, i hyrda utställningsgallerier på Kulturhuset Stadsteatern, tar verksamheten form under tre års tid. Utställningsfältet spänner mellan industridesign, modekoncept, hantverk, internationell glaskonst och design som framtidsvägledare. Lanseringen av Nationalmuseum Design skedde samma vecka som Stockholm stod i internationellt designfokus genom mässan Stockholm Furniture & Light Fair.

Ett steg framåt för design

När museibyggnaden får sin nödvändiga renovering är det också ett naturligt steg att utveckla verksamheten vidare. Konst, publik och inredning fick flytta ut för tre år sedan. Sedan dess har museet visat sina tillfälliga utställningar i lokaler på Konstakademin i närheten av centralstationen i Stockholm. I början av 2015 var det dags att ta ett kliv framåt och bredda och fördjupa kunskapen kring designens roll i samhällsutvecklingen.

Större synlighet för design

Vi utgår från allt det som museet tidigare genomfört och ger design en ännu större synlighet. För det syftet, och för flera publikmöten, skapar vi parallellt Nationalmuseum Design. Inom Nationalmuseum finns samlingar av konsthantverk och design från sex århundraden – så vi har en bred bas att arbeta med.

Central plats som ram

Kulturhuset Stadsteatern har frigjort unika ytor för publik verksamhet där det tidigare inrymdes kontor. Nationalmuseum är hyresgäster under tre års tid och ansvarar för verksamheten. Platsen mitt i Stockholm city är utmärkt med sin närhet till stråk och infrastruktur. Kulturhuset Stadsteaterns ramverk och sprudlande innehåll är en passande matchning till designarenan. Här för vi dialog med både formgivare och besökare.  Vi gör starka utställningar som tillkommit tack vare samarbeten, passion och kunskap. På halva lokalytan inryms utställningar och i loungen intill finns möjligheter att ordna seminarier och program samt butik för ”design-to-go-shopping”.

Titta in i Projektcontainern - ett rum i rummet

För att kunna bjuda in flera samtidsaktörer till dialogen har vi skapat ett rum i rummet. En container är placerad i loungen och med öppna dörrar bjuder den in till små men aktuella nedslag.

Samlingens absoluta styrka

Tillsammans med omvärlden vill vi skapa nya insikter om dåtid och nutid utifrån designbegreppet. Museets samling av konsthantverk och design har en obruten linje från 1500-talet till nutid. Epokerna hör samman och materialkategorierna hör också ihop för att berätta hela historien. Det är en absolut styrka på den scen vi nu tar större plats på.

Omvärldens samlade kompetens

Vi tror att en samlad kompetens om föremål, pedagogik och forskning är den naturliga ramsättningen för Sveriges nya designarena.  Den finns starkt hos Nationalmuseum.

Vi har också samlat externa aktörer inom designområdet i en referensgrupp*, knuten till överintendent Berndt Arell. Genom referensgruppens medlemmar hoppas vi kunna ge fler ingångar till koncept, innehåll och kanaler. Vi är öppna för samarbeten i syfte att hitta fler beröringspunkter för publiken i stort.

* Referensgruppen består av: Björn Rosengren (ordförande), Berndt Arell, Lena Munther, Lotta Ahlvar, Lisen Almgren, Nisha Besara, Robin Edman, Adine Grate, Claes Ljungh, Carina Oscarsson, Ewa Kumlin, Maria Rankka, Cilla Robach, Berit Svedberg, Michael Storåkers, Anna Valtonen, Jan Vana, Maria Veerasamy, Charlotte Wiking och Erik Åström.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp