Rapport från Almedalen

För tredje året i rad medverkade Nationalmuseum i Almedalsveckan. Vi medverkade i samtal om museers ansvar och deltog i en paneldebatt på temat "Behövs ett designmuseum i huvudstaden?". I boktältet presenterades ett urval av museets bokutgivning.

Nationalmuseums och Eddy.se:s boktält i Almedalen.

Panelen diskuterar huruvida ett designmuseum behövs i Stockholm eller inte.

För tredje året i rad medverkade Nationalmuseum i Almedalsveckan på Gotland. Vi hade ett boktält i samarbete med eddy.se på Donners plats där ett urval av Nationalmuseums publikationer presenterades, främst inom form- och designområdet. Under dagarna lanserades en alldeles ny designpublikation som sammanfattar utställningarna som visades på Nationalmuseum Design under det första året på Kulturhuset Stadsteatern.

I boktältet hade vi även samtal på olika teman. Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum, och Lena Sjölin, verksamhetsansvarig på Svenskt Kulturarv, samtalade om hur Nationalmuseum kan bli hela Sveriges Nationalmuseum och inte bara Stockholms. Berndt Arell diskuterade även med Inger Wästberg som är sakkunnig inom området smyckekonst och initiativtagare till satsningen Smyckekonst 2016, hur museer tar ansvar för olika samlingsområden och då särskilt smyckekonsten som under lång tid har varit förbisedd av inte minst museet själv.

Onsdagen är kulturens dag i Almedalen och då arrangerade Nationalmuseum och Riksförbundet Sveriges museer ett seminarium på Gotlands museum på temat Behövs ett designmuseum i huvudstaden?. Stockholm är en av få huvudstäder i Europa som saknar ett museum helt tillägnat form och design. Under 2015 kom regeringens utredning Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design vilken efterföljts av remissvar under våren 2016. Näringsdepartementet satsar 28 miljoner på att stärka Sverige som designland de kommande åren, ett uppdrag som Visit Sweden ansvarar för. Samtidigt som huvudstaden saknar ett designmuseum, finns flera aktörer som producerar utställningar inom området, fungerar som mötesplats eller har egna samlingar. 

Panelen var enig om att ett dedikerat designmuseum behövs för att få långsiktighet och kontinuitet vilket är en förutsättning för att kunna bygga upp samlingar och bedriva forskning. Panelen var också enig om att det behövs flera mötesplatser eller arenor för form och design förutom ett designmuseum och att det krävs ett bättre samarbete mellan de aktörer som redan finns idag. ArkDes har ett uppdrag att vare en mötesplats inom området men inga samlingar vilket kräver samarbete. Ett exempel på ett nyligen genomfört samarbete som togs upp var Smyckekonst 2016 där flera museer och gallerier runt om i Stockholm gjorde en gemensam satsning under våren och visade smyckekonst.

Ewa Kumlin konstaterade att Svensk Form har kämpat för att få ett form- eller designmuseum sedan mitten av 1800-talet men aldrig har varit så nära som 2005 under Göran Perssons regering. Sedan blev det regeringsskifte och designfrågan har efter det varit förbisedd i många år. Just nu verkar ett designmuseum vara så långt borta så Svensk Form driver frågan om ett regionalt designcenter i Stockholm som en mötesplats istället för ett museum.

Berndt Arell beskrev hur Nationalmuseum, utan att ha fått det utpekade uppdraget eller finansiering, på egen hand har startat upp en designarena med utställningar på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm för att kunskapen och möjligheten finns och vill på så sätt vara en motor för form- och designfrågor.

Kerstin Brunnberg lyfte att design är en viktig aspekt när det gäller att förstå den miljö och tid som vi lever i, både ur ett estetiskt och ur ett användarperspektiv. Historien och sammanhanget kring form och design är viktig och ett designmuseum eller designcenter kan skapa förutsättningar för att lära sig mer om olika tider. Man riskerar att sudda ut designen om man gör den till det vardagliga, det måste finnas forskning också. 

Nationalmuseums och Eddy.se:s boktält.
Nationalmuseums och Eddy.se:s boktält.


Inger Wästberg och Bendt Arell i samtal.

 

Flera av deltagarna i panelen återkom till hur åsidosatt form- och designfrågan har varit på senare år. Det finns en risk med att designen är en del av så mångas liv varje dag och på så sätt så vanlig att den inte prioriteras just för att den är så självklar.

 Formgivaren Gunila Axén, som under flera år jobbat som professor vid Konstfack i Stockholm, berättade att studenter idag inte får känslan av att form är viktigt i samhället utan att det anses vara finare att jobba med konst. Ett designmuseum kan stadga formen. Hon tycker att det är skamligt att se hur Sverige som har varit en föregångare inom formgivning nu är omsprunget av de nordiska grannarna. Även Ewa Kumlin tryckte på att det är viktigt att form och design får sin rättmätiga plats gentemot konsten. Berndt Arell fyllde i att förvaltare av kulturarv har en skyldighet att göra något åt det och att det till exempel är därför som Nationalmuseum har valt att visa måleri på Konstakademien och konsthantverk och design på Kulturhuset Stadsteatern under renoveringen för att visa på att det är lika viktiga verksamheter och att ingen åtskillnad görs mellan dem.

På frågan vad som hindar en etablering av ett designmuseum blev svaret unisont pengar och en vilja från regeringen. Berndt Arell tryckte på att politiken är viktig att ha med för att kunna driva en verksamhet med långsiktighet och kontinuitet så därför måste den övertygas. Kerstin Brunnberg ansåg att designen behandlas vårdslöst av politiken och att detta minskar dess betydelse.

Deltagarna i panelen uppmanades också i en fråga från publiken att tänka mer regionalt istället för stad eller stat och att det var viktigt med samarbeten utanför Stockholm. Berndt Arell kontrade med att berätta om Nationalmuseum Norr som öppnar i Östersund 2018 och som är en viktig satsning av den sittande regeringen. Nationalmuseum diskuterar också ett samarbete med Röhsska museet och Göteborgs stad och för samtal med Rörstrand Museum i Lidköping och med Textilmuseet i Borås.  


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp