Nationalmuseum Jamtli

Jamtli i Östersund och Nationalmuseum i Stockholm arbetar tillsammans för att få till stånd en ny plats för konst och design i Östersund. Finansieringen är nu säkrad: den 14 december beviljades de sista av de 53 miljoner som projektet omsluter.

Det vinnande förslaget i den utlysta arkitekttävlingen för Nationalmuseum Norr är utfört av Henning Larsen Arkitekter i Köpenhamn.

Det vinnande förslaget i den utlysta arkitekttävlingen för Nationalmuseum Norr är utfört av Henning Larsen Arkitekter i Köpenhamn.

Nationalmuseum och Stiftelsen Jamtli (med regionalt museiuppdrag i Jämtland Härjedalen) ser ett behov av en förstärkning av konstens och designens roll och betydelse i Mellansverige och Mittnorden. Som tidigare berättats avser institutionerna att tillsammans verka för uppförandet av en konsthall för utställningsverksamhet i Östersund.

Finansieringen på plats

Efter beredning av Tillväxtverket beviljade Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland den 14 december den sista delen av de nära 53 miljoner kronor som Stiftelsen Jamtlis projekt "Nationalmuseum Norr. Adderat värde genom konstupplevelser i världsklass" omsluter. Det betyder att spaden nu kan sättas i jorden för tillbyggnaden av Jamtli och att verksamhetsplaneringen för Nationalmuseum Jamtli kan inledas på allvar. 

Oslagbar kombination

Henrik Zipsane, Landsantikvarie och chef för Jamtli, och Berndt Arell, Överintendent vid Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde, är båda mycket glada över beskedet. Genom att sammanföra Jamtlis prisbelönta pedagogik och Nationalmuseums samlingar finns alla förutsättningar för att kunna erbjuda regionen konst- och designupplevelser i världsklass.

Sedan tidigare har Nationalmuseum beviljats medel i regeringens budget för utökad regional verksamhet vilken riktas mot Nationalmuseum Jamtli.

Ledande roll

Under projekttiden kommer museerna att vidareutveckla det konstpedagogiska och folkbildande arbetet och medverka till en uppbyggnad av kompetens kring design och konst. På detta sätt kan Nationalmuseum och Jamtli etablera en plats som får en ledande roll i samverkan mellan stat och region på konst- och designområdet.

Planen är att Nationalmuseum Jamtli invigs i juni 2018. 

Nationalmuseum Jamtli handlar om demokrati, ekonomi, turism, kultur, bildning och utgår från följande: 

  • Nationalmuseum är Sveriges största konst- och designmuseum med norra Europas främsta och mest omfattande samlingar
  • Jamtli är ett av Sveriges största och mest välbesökta regionala museer och vars pedagogiska metoder är prisbelönta
  • Mötet mellan Nationalmuseums samlingar och Jamtlis pedagogiska och publika arbete är basen för den nya arenan för konst och design i Östersund.

Läs mer på Jamtlis webbplats.