Organisation och ledning

Nationalmuseum är en statlig kulturinstitution med en liten och experttät personalstyrka som arbetar på en hög internationell nivå.

I ledningsgruppen sitter överintendenten, avdelningschefer för de olika verksamheterna. Regeringen tillsätter överintendenten och första förordnandet löper på sex år. Omförordnanden har löpt på tre plus tre år.