Ledningsgrupp

För att undvika ovälkommen e-post (spam) är adresserna inte utskrivna. Istället anger vi adresserna inom parentes, oftast Förnamn.efternamn.


 • Berndt Arell

  Överintendent för myndigheten Nationalmuseum

  E-post: berndt.arell
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4300 (vx)

 • Birgitta Castenfors

  Chef för Stabsavdelningen, stf myndighetschef

  E-post: birgitta.castenfors
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4403


 • Eva-Lena Bergström

  Chef för avdelningen Arkiv och bibliotek

  E-post: eva-lena.bergstrom
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4374

 • Per Hedström

  Chef för avdelningen Utställningar

  E-post: per.hedstrom
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4356


 • Magnus Olausson

  Chef för avdelningen Samlingar och forskning

  E-post: magnus.olausson
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4371

 • Kriste Sibul

  Chef för avdelningen för Bevarande och foto

  E-post: kriste.sibul
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4304


 • Peppe Bergström Hesselbom

  Chef för publika avdelningen

  E-post: peppe.bergstrom.hesselbom
  (a)nationalmuseum.se

  Telefon: 08-5195 4446

BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp