Ledningsgrupp

Nationalmuseums ledningsgrupp 2014.

Berndt Arell
Överintendent för myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
(Berndt.Arell)

Birgitta Castenfors
Stabchef och stf myndighetschef
(Birgitta.Castenfors)

Magdalena Gram
Chef för Forskning, arkiv och bibliotek
(Magdalena.Gram)

Magnus Olausson
Chef för Samlingar och utställningar
(Magnus.Olausson)

Paula Röhss
Chef för Publika avdelningen
(Paula.Rohss)

Kriste Sibul
Chef för Bevarande
(Kriste.Sibul)

Mats Svensson
Chef för Fastighet, säkerhet och logistik
(Mats.Svensson)

För att undvika ovälkommen e-post (spam) är adresserna till Nationalmuseums medarbetare är inte utskrivna på webbplatsen. Istället anger vi adresserna inom parentes, oftast Förnamn.efternamn.
Avsluta med @nationalmuseum.se.


> Tipsa en vän

Öppettider:

måndag, onsdag,
fredag–söndag 10–17
tisdag, torsdag 10–20

Adress:
På Konstakademien på Fredsgatan 12, Stockholm. 

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp