Ledningsgrupp

Nationalmuseums ledningsgrupp 2015.

Berndt Arell
Överintendent för myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
(Berndt.Arell)

Birgitta Castenfors
Stabchef och stf myndighetschef
(Birgitta.Castenfors)

Maria Ljungkvist
Stf chef för Forskning, arkiv, bibliotek
(Maria.Ljungkvist) 

Magnus Olausson
Chef för Samlingar och utställningar
(Magnus.Olausson)

Paula Röhss
Chef för Publika avdelningen
(Paula.Rohss)

Kriste Sibul
Chef för Bevarande
(Kriste.Sibul)

Mats Svensson
Chef för Fastighet, säkerhet och logistik
(Mats.Svensson)

För att undvika ovälkommen e-post (spam) är adresserna till Nationalmuseums medarbetare är inte utskrivna på webbplatsen. Istället anger vi adresserna inom parentes, oftast Förnamn.efternamn.
Avsluta med @nationalmuseum.se.


> Tipsa en vän