Överintendentens uppdrag

Överintendent Berndt Arell är myndighetschef för Nationalmuseum. Hans nuvarande förordnande löper till och med 31 december 2017.

Styrelseuppdrag

  • Nationalmusei Vänners styrelse
  • Prins Eugens Waldemarsuddes styrelse
  • Gripsholmsföreningen, vice ordförande
  • Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö folkhögskola
  • Svenskt kulturarv
  • Allan och Bo Hjelts konststiftelse
  • Ane och Signe Gyllenbergs stiftelse, medlem av museinämnden
  • Kuntsis stiftelse
Bild: Berndt Arell, Överintendent för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde.Foto: Sanna Sjöswärd

Berndt Arell, överintendent Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. Foto: Sanna Sjöswärd.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp