Donera till Nationalmuseum

Skänk en slant till Nationalmuseum! Varje bidrag, oavsett storlek, har betydelse. Tack vare gåvor och donationer kan museets verksamhet utvecklas och samlingarna kompletteras med nya föremål av hög kvalitet.

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik samt konsthantverk och design fram till idag.

Vårt uppdrag: att bevara kulturarvet och främja konsten

Inom ramen för Nationalmuseums uppdrag ryms en rad verksamheter: att visa, samla och bevara konstföremål, att skapa angelägna och aktuella utställningar, att bedriva forskning, att vara en knutpunkt för projekt, seminarier och konserter. Att förmedla kunskap till unga och små människor som vill skapa själva, leka och lära.

Fler intäktskällor behövs

Som statlig myndighet har vi ett anslag som i stort sett räcker till museets fasta kostnader: lokalhyra, säkerhet  och personal. För att behålla museets ledande position och utveckla museet inför framtiden behöver vi fler intäktskällor.

"Bakom kulisserna" på Nationalmuseum arbetar experter för att bevara och studera de vackra, ofta ömtåliga tavlorna och föremålen. Det är en värld av konservatorer, konsthistoriker, forskare, pedagoger, tekniker och säkerhetsexperter.

Som donator bidrar du till att de kan fortsätta och utveckla sitt arbete. Och att verken av de stora mästarna kan fortsätta att inspirera och göra livet spännande för oss alla.

Vi behöver stöd till

  • Inköp av konst, för att utöka och komplettera samlingarna
  • nya forskningsprojekt
  • bevarande och vård
  • verksamheten, utställningar och konstbildning.

Främja kulturarvet, bli  donator

  • Nationalmuseum är skattebefriat och 100 % av din gåva går direkt till inköp av konst till samlingarna eller till stöd för den löpande verksamheten eller forskningen.
  • Som donator har du möjlighet att skattefritt skänka utdelningen på aktier till Nationalmuseum.
  • Som donator kan du välja mellan att stödja inköp av konst till samlingarna eller till den löpande verksamheten.
  • Som donator kan du välja under hur många år donationen ska löpa

 

 

Bild: Damen med slöjan, Alexander Roslin. Donation från Kooperativa Förbundet 1945.

Damen med slöjan, Alexander Roslin. Donation från Kooperativa Förbundet 1945.

Tack för din insats!

Som donator får du inbjudningar till vernissager, seminarier, konserter och föreläsningar under året. Donationer om 5 miljoner kronor berättigar till exponering på museets donationstavla i foajén.

Gåvobrev skickas till

Nationalmuseum
Box 16176
103 24 Stockholm

Nationalmuseums organisationsnummer: 202100110801
Plusgiro: 15504-4, Bankgiro: 5050-6732

För mer information kontakta
Peppe Bergström Hesselbom
Tel: 08 – 5195 44 46
This is an email address


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp