Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bevara kulturarvet och främja konsten.

Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde är en statlig myndighet som har uppdrag att bevara kulturarvet. Vi ska främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen.

Uppdraget styrs av ett årligt regleringsbrev från regeringen. Nationalmuseums överintendent är ansvarig för myndigheten Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde och museichef för Nationalmuseum. Konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde på Djurgården i Stockholm har separat överintendent och styrelse. 

Bevara, tillgängliggöra och ge kunskap

I museets samlingar finns äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik, konsthantverk samt form och design fram till idag. Totalt omfattar Nationalmuseums föremålssamlingar inklusive Statens porträtt- och slottssamlingar samt Gustavsbergs porslinsmuseum, ca 700 000 verk.

Nationalmuseums uppdrag vilar på tre ben: att bevara, tillgängliggöra och stå för kunskapsuppbyggnad. Nationalmuseums verksamhet ska även ge perspektiv på samhällsutvecklingen och vara en aktör i samtiden.

 Årsredovisningar

Bild: Slottsbygget med arkitekterna Nicodemus Tessin d.y och Carl Hårleman, Carl Larsson.

Slottsbygget med arkitekterna Nicodemus Tessin d.y och Carl Hårleman, Carl Larsson.