Mål och vision

Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum. Museet ska beröra, berika och engagera med betraktaren i centrum.

Nationalmuseum ska vara en mötesplats för konst, kunskap och upplevelser. Vi ska möta publiken med stimulerande tilltal, rika konstsamlingar och angelägna utställningar. Vi förvaltar och förmedlar ett europeiskt kulturarv från antiken till idag. Nationalmuseum är öppet för alla och ägt av alla.

Internt vill vi vara en arbetsplats som attraherar och utvecklar Sveriges främsta kompetens inom sitt område. Vi ska vara en öppen organisation där medarbetarna samverkar med ömsesidig respekt och tillit.

Vårt mål är att vara en organisation som ständigt utvecklas i samverkan med omvärlden.

Bild: Liv och rörelse i museets trapphall.

Liv och rörelse i museets trapphall.


> Tipsa en vän