Mål och vision

Nationalmuseum är morgondagens konst- och designmuseum. Vår vision är att i en snabbt föränderlig värld spela en ledande roll genom att omdefiniera vad ett museum kan vara för besökarna, idag och i framtiden.

Konst förändrar världen

Nationalmuseum erbjuder meningsfulla möten mellan människor och konst. Passion för och kunskap om konst och design genomsyrar allt. Vi ger nutida perspektiv på historien och historiska perspektiv på nutiden. Konst ger energi som väcker nyfikenhet. Det ska inspirera till att utforska inre och yttre världar. 

Bild: Liv och rörelse i museets trapphall.

Liv och rörelse i museets trapphall.