Om webbplatsen

Nationalmuseums webbplats är byggd för Internet Explorer, Firefox och Safari. Den optimala upplösningen är 1024 x 768. För innehållet används XHTML 1.0 Transitional, designen byggs upp med CSS 2.0. För att se filmer och bildspel krävs Flash Player.

Bilder

Konstverken på denna hemsida skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverket inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.
 
Konstverk av upphovsmän som företräds av BUS återges på denna webbplats med tillstånd av BUS, www.bus.se. Vid önskan att nyttja ett sådant verk ska BUS kontaktas, telefon 08-5455 3380, fax 08-5455 3398 eller e-post This is an email address.
 
För fotografiska rättigheter och nyttjande av verk tillhörande Nationalmuseum, kontakta Nationalmuseums bildarkiv, This is an email address.
 
För nyttjande av övriga verk, kontakta upphovsmannen/rättighetsinnehavaren.

Fotografer är Bodil Karlsson, Cecilia Heisser, Linn Ahlgren, om inget annat anges. De fotografiska rättigheterna tillhör Nationalmuseum, eller i förekommande fall angiven fotograf.

Dokument

Länkar till dokument öppnas i nytt fönster. Pdf-dokument markeras med ikonen .

Textstorlek

Webbplatsen är gjord i relativ fontstorlek. För att ställa in textstorleken gå till Visa och Textstorlek.

Pop up-fönster

Länkar till externa webbplatser och länkar till dokument öppnas i nytt fönster.

Besöksstatistik

Webbplatsen hade drygt 393 000 besök under 2010. Antal besök räknas på IP-adresser.

Engelska delen av webbplatsen

Den engelska delen av webbplatsen innehåller inom vissa områden mer kortfattad information än de svenska sidorna. 

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används generellt inte på Nationalmuseums webbplats. I de fall det kan förekomma, t.ex. vid en tillfällig webbplatsundersökning, informeras besökaren om detta speciellt.

Webbredaktör

Åsa Melin Brisling