1600-tal

1600-talet kallas ibland för barocken. Perioden kännetecknas stilmässigt inom konsten som dramatisk, med mycket rörelser och diagonaler.


Renässansens formspråk, hämtat från antika förebilder, lever kvar under barocken men får nytt uttryck med livlig rörelse och skulpturala former.
Barockens främsta ornamentsmotiv blir akantusrankan och luftiga grotesker. Bildspråket är symboliskt och refererar till antikens myter såväl som till Bibeln.

Tidens främsta modemöbel är kabinettskåpet. Där kunde man samla konstföremål och exotiska ting från fjärran länder. Att ha en fin samling i ett fint kabinettskåp var hög status. Men man fick passa sig, under 1600-talet var det viktigt att inte leva för flott. Ens hem och kläder, ja hela uppträdandet, skulle vara helt i enlighet med den adels- eller klasstillhörighet man hade.

 

Till de rituella ceremonier som utvecklades vid Ludvig XIV:s hov i Paris och Versailles hörde kungens uppstigande och påklädning inför inbjudna gäster. Sängkammaren fick därmed en central och viktig betydelse som representationsrum i de högre ståndens hem. Bruket att inreda en paradsängkammare spreds även till Sveriges slott och herrgårdar.

Glas var en dyrbarhet som fram till 1600-talet importerades till Sverige. 1556 startades det första glasbruket i Sverige. År 1676 startades ett glasbruk i Stockholm som så småningom kom att kallas Kungsholms glasbruk.