1800-tal


Under 1800-talet händer det mycket i samhället – och inom konsten! 1800-talet var delvis en tid av stilblandningar. Men även om det blandades friskt så gjordes detta  medvetet.

Olika stilar kom att representera olika värderingar och hur föremål, enskilda rum och hela byggnadsverk gestaltades berodde på vilket ändamål de förväntades uppfylla. Arkeologi, konst- och kulturhistoria är exempel på akademiska discipliner som etableras under 1800-talet och vars vetenskapliga rön, systematiska sortering och karaktärisering av olika epokers idéer och former påverkade hur olika stilar återanvändes.

Under 1800-talet blev glas tack vare en lång rad tekniska och organisatoriska förbättringar något som vem som helst kunde äga.

 

Ökande konsumtion bidrog till att antalet modeller både för vardagsbruk och prydnad mångdubblades. En ny företeelse var också att de stora glasserviserna som växte fram i takt med att välståndet hos borgarklassen ökade.

Viktiga inslag i tidens moderna miljöer var rejält tilltagna gardiner och draperier, svällande soffot, puffar och kuddar, allt gärna rikt utsmyckat och kantat med tofsar och fransar.

Tack vare tekniska landvinningar växte tillverkningen av smycken lavinartat under 1800-talet och den växande medelklassen var en stadigt ökande kundkrets att tillgodose. Smycken bars gärna i garnityr bestående av ett flertal matchande delar. Exklusiva dyrbarheter såldes sida vid sida med billiga smycken i stora serier.