1900-tal


Omkring sekelskiftet 1900 hade den industriella uppbyggnaden tagit fart i Sverige. Utvecklingen ansågs både positiv och negativ för formområdet. Industriell massproduktion innebar att tingen blev billigare. Men det fanns också en rädsla för att varornas estetiska kvalitet skulle försämras. Lösningen blev att låta konstnärer formge produkter för industrin. 1900-talet och modernismen är en tid som präglas av flera olika stilar och inriktningar.

Svenska Slöjdföreningens Hemutställning 1917 brukar framhållas som startpunkt för den moderna svenska formens historia. Här fanns både en estetisk och en social ambition. Den vackrare vardagsvaran innebar att tingen var så praktiska och sköna att de borde kunna användas såväl till vardags som till fest.

Stockholmsutställningen 1930 blev genombrottet för funktionalismen. Hemmet skulle vara demokratiskt. Funktionen, inte klasstillhörigheten, var det centrala. De boendes behov skulle styra utformningen.

1950-talet brukar kallas för formens gyllene decennium. Omvärldens intresse ökade för svensk formgivning.

Överdimensionerade proportioner, bulliga former, klara färger och mönster kännetecknade 1970-talets formspråk. Tingen skulle vara praktiska och barnvänliga.

Under 1980-talet träder postmodernismen in i formgivningen. Design blev konst och serietillverkade produkter tilläts bli exklusiva på ett sätt som inte hade varit möjligt i modernismens strävan efter vackrare vardagsvara för alla.

Under 1990-talet inspirerade den svenska modernismens sparsmakade formspråk till en nyenkelhet.  Den äldre epokens sociala ambitioner saknades i 1990-talets nyenkelhet.