2000-tal


Under åren omkring 2000 har flera konsthantverkare och formgivare skapat nya uttryck.  Formområdets normer och tabun har identifierats och diskuterats. Inte minst har man vänt sig mot modernismens krav på funktion, rationalitet och enkelhet.

Istället har man försökt ge föremålen ett innehåll eller en frågeställning utöver deras bruk och estetik. Arbetsmetoden har i viss mån påmint om konstnärens sätt att analysera en företeelse eller ett problem. Äldre tiders hierarkiska gränsdragningar mellan konst, konsthantverk och design har alltmer lösts upp.