1500-tal

1500-talet är det århundrade som brukar kallas renässansen. Ordet renässans betyder återfödelse och syftar på återupptäckandet av antiken.


Under 1500-talet påverkar nyheter som centralperspektivet konsten och man intresserar sig mer och mer för rummet och landskapet i målningar. I norra Europa, särskilt i Nederländerna, börjar landskapet som självständigt motiv växa fram.

Människan och människans proportioner spelar stor roll för 1500-talets konstnärer. Från antika skulpturer börjar man studera den nakna människokroppen. Att återge både verklighet och skönhet vid sidan om varandra blev en utmaning för konstnärerna.

Kyrkan är en stor beställare, men nu förekommer i större utsträckning än tidigare ett så kallat mecenatsystem. Mecenater är rika människor som beställer konst av konstnärerna.  

Ofta var det bestämt in i minsta detalj hur konsten skulle se ut. Mecenaterna påverkade alltså konsten nästan lika mycket som konstnärerna!

Under 1500-talet växer porträttet fram som genre. Intresset för individen gör att porträtten under renässansen försöker visa vad för slags person det är som är avbildad; man vill framhäva individens egenskaper. Det är också viktigt att man i porträtten tydligt kan avläsa personens sociala status och familjetillhörighet. Man lät kopiera porträtt som man var extra nöjd med och dessa skickades till släktingar och allierade. Porträtten kunde också skickas som friarporträtt, dvs till en potentiell maka eller make.