1600-tal

1600-talet kallas ibland för barocken. Seklets konst kännetecknas av dramatik och rörelse. De tydliga linjerna och centralperspektivet som dominerat under renässansen ersätts av diagonaler. Landskap, porträtt och stilleben blir allt mer populära genrer.


Den nederländska Rembrandt är en av 1600-talets allra största konstnärer och väl representerad på Nationalmuseum. Han hade, liksom sin flamländska motsvarighet Peter Paul Rubens, många elever knutna till sin ateljé. Rubens var verksam i Flandern, dagens Belgien, som fortfarande var katolskt. Holland, eller Nederländerna, bestod av allierade provinser med religionsfrihet. Här hade protestantismen rotat sig.

I Sverige har vi David Klöcker Ehrenstrahl, en hovmålare som ursprungligen kom från Tyskland. Han är den första konstnären i Sverige som får riktigt hög status, han adlas till och med! 

Caravaggister

Konstnären Caravaggio influerar många konstnärer med sina starka kontraster mellan ljus och mörker. Man talar om ”caravaggister”, konstnärer på 1600-talet inspirerade av Caravaggio.

På Nationalmuseum kan du se exempel på caravaggister både från Italien, Frankrike men också från den holländska provinsen Utrecht.

Konst för en bredare publik

Under 1600-talet börjar vanliga människor handla konst. Tidigare har det varit kyrkan och de allra rikaste som köpt konst, men under 1600-talet börjar den borgerliga befolkningen bli konstköpare. Framför allt sker denna konsthandel i Holland, som uppnått välstånd genom sjöfart, handel och jordbruk. Kyrkor och hov fortsätter dock att vara stora beställare.