1700-tal

1700-talet benämns ibland som tidig modern tid, århundradet då den moderna människan föds. Stilmässigt inrymmer 1700-talets måleri flera riktningar.


Den första delen av 1700-talet domineras av den stil man kallar rokoko, där måleriet har en privat och intim karaktär i ljus och kylig färgskala. Motiv hämtas fortfarande från antiken, men betoningen ligger på det sinnliga och erotiska istället för det heroiska.

Klassicism och natur

1700-talets slut domineras av två olika huvudriktningar, från Rom och Paris kommer ett klassiserande ideal med kylig färgskala och förkärlek för den antika mytologin. Den andra riktningen betonar det känslomässiga innehållet i konsten och hämtar inspiration från tidens nya intresse för naturen. Den här riktningen har en viktig utgångspunkt från England.

Under 1700-talet förekommer även måleri som kan ses som realistiska skildringar av enkla vardagsföremål och hemmets interiörer.

 

Carl-Gustav Tessin

Nationalmuseum har en av världens finaste samlingar av franskt 1700-tal. Detta tack vare Carl Gustaf Tessin (1695–1770), ambassadör och kunglig konsthandlare. Han köpte bland annat Venus triumf av Francois Boucher, direkt från dennes ateljé.

Upplysningen innebär att fler och fler börjar intressera sig för allmänbildning. Pedagogik, litteratur och konst diskuteras i salongerna. Kyrkan och prästerskapet börjar mista sin makt. De första museerna byggs, även det i ett bildande syfte. 1793 får Sverige sitt första offentliga museum, Gustav IIIs antikmuseum på Slottet.