1800-tal

Under 1800-talet händer det mycket i samhället – och inom konsten!


Industrialismen sätter sina spår i konsten, det finns både de som är positivt inställda såväl som de som är negativt inställda till förändringarna i samhället. I och med att den fotografiska tekniken utvecklas, behöver man inte längre måla verklighetstroget – för att skildra verkligheten kan man ju numer använda kameran!

1800-talet rymmer många olika stilar inom måleriet. Under den första hälften lever strömningar från 1700-talet kvar, nyklassicism och romantik.

Kring mitten av seklet börjar mer realistiska och naturalistiska strömningar framträda, där man skildrar samhället ur ett socialrealistiskt perspektiv, för att visa på klasskillnader och negativa aspekter av det nya moderna samhället.

Slutet av 1800-talet är impressionisternas tid, där leken med färg, ljus och penseldrag till en början leder till att de blir hårt kritiserade. Just impressionisterna kommer att påverka den moderna konsten och är för många välkända bilder. Det kan vara svårt att föreställa sig att dessa bilder sågs som radikala i sin samtid.

Från Sverige reste många konstnärer, i flera omgångar, till Frankrike. Friluftsmåleriet, det vill säga att måla ute i landskapet och inte i ateljén, kommer relativt sent till Sverige. I slutet av 1800-talet uppstår Opponenterna, som gör upp med det akademiska sättet att måla. De hämtar stor inspiration från Paris, konstnärscentrum under sena 1800-talet.