Ikoner

Ikoner är den ortodoxa kyrkans heliga bilder. De skiljer sig från annat religiöst måleri och skildrar en annan verklighetsdimension, himlens.


Ikoner är oftast målade på trä och förgyllda med bladguld. Motiven är strängt bestämda och det fanns sällan utrymme för utsvävningar från konstnärens sida. Att avbilda människor har till och från varit förbjudet i de ortodoxa kyrkorna. Figurer i ikoner upplevs som ”platta”. Det tvådimensionella och guldet markerar att betraktaren inte längre befinner sig i den jordiska verkligheten.

Förutom bilder av helgon eller bibliska händelser, är olika Kristus-motiv vanliga.

Du kan läsa om några av motiven nedan i beskrivningarna av de enskilda konstverken.

Nationalmuseum har, utanför Ryssland, en av de största och finaste samlingarna av ikoner. Den donerades av bankmannen Olof Aschberg 1933. Donationen, som kompletterades 1952, är anledningen till att Nationalmuseum idag är ett av de ledande museerna inom området.