3 000 bilder släpps fria på Wikimedia Commons

Den 11 oktober släpper Nationalmuseum 3 000 högupplösta bilder av sina mest populära målningar fria för nedladdning på Wikimedia Commons. Bilderna blir samtidigt också zoombara i museets egen webbdatabas.

Bertha Wegmann, Konstnären Jeanna Bauck, 1881.Berthe Morisot, I Boulognerskogen, före 1880. Agnolo Bronzino, Isabella de’Medici.

Bertha Wegmann, Konstnären Jeanna Bauck, 1881. Berthe Morisot, I Boulognerskogen, före 1880. Agnolo Bronzino, Isabella de’Medici.
Scrolla ner för länkar till zoombara bilder i webbdatabasen.

Under tiden som Nationalmuseums byggnad renoveras är en begränsad del av samlingarna tillgängliga för allmänheten. För att kunna erbjuda en större möjlighet att ta del av konsten inleddes förra året ett samarbete med Wikimedia Sverige som gör att högupplösta bilder av runt 3 000 målningar i samlingarna nu är tillgängliga och nedladdningsbara på Wikimedia Commons. De är märkta som Public Domain vilket innebär att de är en del av vårt gemensamma kulturarv och kan användas fritt till alla ändamål. Bilderna är också zoombara i museets egen webbdatabas, men utan nedladdningsfunktion i nuläget.

– Det är vår övertygelse att vi möter vårt uppdrag att främja konsten, konstintresset och konsthistorien genom att låta bilder av våra samlingar bli en naturlig del av den digitala miljö vi idag rör oss i. Vi vill också tydliggöra att konsten ägs av alla och är till för alla, oavsett hur användningen av bildmaterialet ser ut. Vi hoppas att vår öppna samling leder till nya kreativa vidareutvecklingar av konsten, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum.  

Nationalmuseum kommer att fortsätta tillgängliggöra samlingarna i takt med att den pågående digitaliseringen går framåt och den digitala infrastrukturen förbättras. Målet är att på sikt öppna en portal som erbjuder snabb och enkel åtkomst till alla museets bild- och arkivsamlingar.

Nationalmuseum ansluter sig nu till skaran av museer som redan har släppt sina bilder fria såsom till exempel Livrustkammaren och Skolklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH), Rijksmuseum i Amsterdam och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn.

Data till bilderna på Wikipedia Commons inklusive länkar till de zoombara bilderna finns även på GitHUB som råmaterial till intresserade kodare i samband med kulturarvshacket Hack4Heritage som arrangeras av Digisam, Samordningssekretariatet för digitalisering av kulturarvet, i samarbete med Stockholms stadsarkiv den 14–16 oktober. 

Länk till bilderna på Wikimedia Commons

Länk till Nationalmuseum på Wikimedia, allmänt

Länk till GitHub 

Bilderna högst upp på sidan, zoombara i webbdatabasen:

Bertha Wegmann, Konstnären Jeanna Bauck

Berthe Morisot, I Boulognerskogen

Agnolo Bronzino, Isabella de’Medici

Bartholomeus Bassen, Interiör av barockkyrka, 1603.
Bartholomeus Bassen, Interiör av barockkyrka, 1603.
Zoombar bild i webbdatabasen

Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773
Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773
Zoombar bild i webbdatabasen

Alexander Roslin, Damen med slöjan, 1768
Alexander Roslin, Damen med slöjan, 1768

Zoombar bild i webbdatabasen

Anders Zorn, Luftslsott, 1885.
Anders Zorn, Luftslott, 1885.

Zoombar bild i webbdatabasen