Europeana 280

21 april 2016 lanseras Europeana 280 som digitalt tillgängliggör över 300 konstverk som har varit avgörande för europeisk konsthistoria. I samarbetet deltar 29 europeiska länder med minst tio konstverk var. Fyra av de svenska kommer från Nationalmuseum.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Kökspigan, 1651. Johan Tobias Sergel, Hetsigt kärlekspar, 1770-80. Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773.

Tre av Nationalmuseums bidrag till Europeana 280: Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Kökspigan, 1651. Johan Tobias Sergel, Hetsigt kärlekspar, 1770-80. Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773. 

Europeana 280 är ett samarbete mellan den digitala plattformen Europeana* och kulturdepartement och kulturinstitutioner från de 28 länderna i Europeiska unionen plus Norge. Varje land har ombetts att välja ut minst tio konstverk som finns i landet och som har bidragit till den europeiska konsthistorien.

Resultatet är ett digitalt tillgängliggörande av mer än 300 konstverk, både välkända och mindre kända, som tillsammans visar på ett gemensamt europeiskt bild- och formspråksarv.

I Sverige har Riksantikvarieämbetet haft uppdraget att samordna urvalet och ett antal svenska kulturinstitutioner med samlingar inom bildkonst har deltagit: Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Hallands Konstmuseum, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet, Jönköpings länsmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum, Västerås konstmuseum och Moderna Museet. 

Urvalet skedde i en gemensam workshop där ett 30-tal konstverk hade nominerats i förväg och kompletterats med de tio mest sökta svenska verken på Wikipedia. Urvalet gjordes inom tvådimensionell konst som måleri och teckningar och inkluderade till exempel inte skulptur eller konsthantverk.

Verken diskuterades gemensamt och slutligen valdes totalt 14 stycken ut. I processen var det viktigt att kunna visa på bredden i svenska samlingar och att flera kulturinstitutioner kom fram i urvalet. Tyngdpunkten i det utvalda materialet ligger på svenskt måleri och sträcker sig från Albertus Pictor i slutet av 1400-talet fram till Nils Dardel i början av 1900-talet.

Utvalda verk från Sverige

 • Albertus Pictor, Döden spelar schack, 1480-90. Täby kyrka.
 • Giuseppe Arcimboldo, Kejsar Rudolf II som Vertumnus, 1590-91. Skoklosters slott.
 • Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Kökspigan, 1651. Nationalmuseum.
 • Alexander Roslin, Dubbelporträtt, 1754. Göteborgs konstmuseum.
 • Johan Tobias Sergel, Hetsigt kärlekspar, 1770-80. Nationalmuseum.
 • Anne Vallayer-Coster, Porträtt av en violinist, 1773. Nationalmuseum.
 • Johannes Kielberg, Konungarnas tillbedjan, 1780-90. Hallands Konstmuseum.
 • Sophie Amalia Ribbing, Ritande gossar, 1864. Göteborgs konstmuseum.
 • Hanna Pauli, Konstnären Venny Soldan-Brofeldt, 1886-87. Göteborgs konstmuseum.
 • August Strindberg, Staden, 1903. Nationalmuseum.
 • Carl Larsson, Karin vid stranden, 1908. Malmö Konstmuseum.
 • John Bauer, Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser undrande ner i vattnet, 1913. Malmö Konstmuseum.
 • Gösta Adrian-Nilsson, Hästtämjaren, 1916. Norrköpings Konstmuseum.
 • Nils Dardel, Den döende dandyn, 1918. Moderna Museet. 

August Strindberg, Staden, 1903.
August Strindberg, Staden, 1903.

Korta fakta om Europeana 280

 • 29 länder medverkar, alla länder inom Europeiska unionen plus Norge
 • 158 europeiska kulturinstitutioner har deltagit
 • 325 föremål har totalt valts ut
 • Det äldsta verket som är med påbörjades för 35 000 år sedan, det senaste är från 2012
 • Konstverken går även att se i apparna Daily Art och ArtStack
 • Finns i sociala medier under #Europeana280
 • Digital utställning på temat Faces of Europe med verk från alla 29 länder

Utforska Europeana

Länk till Europeana 280  

Länk till det svenska urvalet

Längre intervju om hur urvalet gick till 

Mer om Europeana 280 

Länk till Faces of Europe

Europeana är Europas digitala plattform för kulturarv som samlar och tillgängliggör digitaliserade föremål från bibliotek, arkiv, audiovisuella samlingar och museer.