Bild: Carl Larsson (1853–1919): Esbjörn, studiehörnet (detalj). 1912

Forskning

Här finns information om konstbibliotek, arkiv och andra resurser för dig som forskar eller studerar.
Du kan också läsa om den forskningsverksamhet som bedrivs på museet.