Planera ditt besök

Alla handlingar måste beställas fram inför ditt besök. Du kan därefter studera dem i Konstbibliotekets läsesal.

Sök i Nationalmuseums arkivförteckningar

I Riksarkivets nationella arkivdatabas ligger Nationalmuseums arkivförteckningar sökbara.
Nationell Arkivdatabas  samlar förteckningar från olika instiotutioner. 
Manual för sökning i Nationalmuseums arkiv i NAD 

Söker du en person eller organisation kan du också samsöka i olika databaser via Digitala forskarsalen.  

Beställning och framtagning

Du beställer arkivhandlingar via E-post till This is an email address eller genom att fylla i en beställningsblankett på plats i Konstbiblioteket. Arkivbildare, seriesignum och volymnr måste anges. Tänk på att ha framförhållning då det kan ta några dagar att få materialet levererat.  Handlingar ur myndighetsarkivet hämtas från fjärrmagasin två gånger i veckan. Du kan beställa fram fyra volymer per hämtning. Det är tyvärr inte möjligt att beställa fram oförtecknat material eller sådant som är mycket ömtåligt.

 Arkivbeskrivningen för Nationalmuseum innehåller information om arkivets innehåll och användbara sökingångar. Bilaga 1 till arkivbeskrivningen visar organisationsplaner 1976-2016. I Bilaga 2 finns de styrande dokumenten och i Bilaga 3 en lista över databaser och register i verksamheten som omfattar allmänna handlingar.


Forskning pågår, Gustavsbergs Porslinsmuseums arkiv


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp