Vad finns i arkiven?

Källhänvisningar till de olika arkivsamlingarna

Myndighetsarkivet speglar museets dagliga arbete från 1866 fram till idag. Här förvaras de olika avdelningarnas korrespondens och diarier, dokumentationen av utställningar, protokoll av olika slag samt register och inventarier över konstverk från 1866 och framåt.

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Myndighetsarkivet

 Arkivbeskrivningen för Nationalmuseum innehåller information om arkivets innehåll och användbara sökingångar. Bilaga 1 till arkivbeskrivningen visar organisationsplaner 1976-2016. I Bilaga 2 finns de styrande dokumenten och i Bilaga 3 en lista över databaser och register i verksamheten som omfattar allmänna handlingar.

Moderna Museets tidiga verksamhet (1958 - 1975) finns till viss del dokumenterad i Nationamuseums nämndprotokoll. Protokollen är digitaliserade och kan läsas på plats i Konstbiblioteket. Se även Moderna Museets arkivförteckning för material som förvaras av Moderna Museet. 

De enskilda arkiven har skapats av förvärv, gåvor och donationer till museet. Arkivet innehåller handlingar från 1700-talet och framåt som är fördelade på fyra olika samlingar. 

Biografica 

Biograficasamlingen består av ca 4300 akter ordnade alfabetiskt på personnamn. Materialet kan bestå av biografiska uppgifter, tidningsurklipp, brev eller brevavskrifter men också hänvisningar till andra arkiv, anteckningar eller hela manuskript.

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Biografica

Topografica 

Topograficasamlingen är sorterad efter ortnamn, byggnader och liknande. Materialet utgörs till stor del av inventarieförteckningar över privata konstsamlingar, men även andra typer av handlingar rörande samlingar och byggnadsverk. De stora arkivbildarna är de kungliga slotten.

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Topografica

Brevsamlingarna

Arkivet har ett 40-tal enskilda brevsamlingar från konstnärer, konstsamlare och anställda vid museet. I den Allmänna brevsamlingen finns ytterligare ca 3000 brev arkiverade. Ca hälften av samlingarna finns förtecknade i SVAR:s brevdatabas och i Nationalmuseums arkivförteckningar.   
 
Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Brevsamlingar

Här kan du söka i Riksarkivets/SVAR:s brevdatabas .

Foto: En face, Denise Grunstein

De enskilda arkiven/ personarkiven

De enskilda arkiven består av ca 200 arkiv från privatpersoner, organisationer och föreningar. Arkivet Kongl. Museum består av handlingar rörande den kungliga konstsamlingen som öppnades för allmänheten år 1792 och utgör föregångaren till dagens Nationalmuseum. Förteckningen finner du i myndighetsarkivet NM/CK. Konstnärsförbundets arkiv finns här samt  andra organisationer och verksamheter med anknytning till konst. 

Källhänvisning: Nationalmuseums arkiv, Enskilda arkiv, Personarkiv

Här kan du söka i Nationalmuseums arkivförteckningar 
Arkivinstitution: Nationalmuseum

Manual för sökning i Nationalmuseums arkivförteckningar i NAD


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp