Myndighetsarkivet

Nationalmuseums myndighetsarkiv omfattar material från museets grundande år 1866 fram till idag

Som en följd av fler omorganisationer över tid är förteckningen uppdelad på tre arkivbildare: 

Arkivbeskrivningen för Nationalmuseum innehåller information om arkivets innehåll och användbara sökingångar. Bilaga 1 till arkivbeskrivningen visar organisationsplaner 1976-2016. I Bilaga 2 finns de styrande dokumentetn och i Bilaga 3  en lista över databaser och register i verksamheten som omfattar allmänna handlingar. 

Interiör från det gamla Arkivet


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp