Om forskningen på Nationalmuseum

I Nationalmuseums uppdrag ingår att vidga och fördjupa kunskaperna om museets ansvarsområden. En rad forskningsprojekt bedrivs, av såväl museets egna medarbetare som externa forskare, för att möta de kraven.

Samlingarnas rikedom och medarbetarnas höga vetenskapliga kompetens är Nationalmuseums styrka. Det är angeläget att museets intendenter, konservatorer och pedagoger får tillfälle att fördjupa sig i samlingarna samt att de får utveckla kunskaper och metoder som bidrar till att öka den totala kunskapen om dem.

Projekt
Verksamheten sker i projektform och varje projekt har sin egen ekonomi. Till projekten knyts såväl externa som interna forskare. Forskningsprojekten diskuteras i seminarier till vilka även studenter vid de konstvetenskapliga institutionerna vid universiteten bjuds in.

Finansiering

Forskningen finansieras främst genom externa medel. Ett forskningsstipendium, inrättat av Nationalmusei Vänner, har gett den akademiska personalen möjlighet att fördjupa sig i samlingarna.

Förlagsverksamhet

Eftersom forskningsprojekten resulterar i publikationer av olika slag – bland annat samlingskataloger, resonerande kataloger och utställningskataloger – är en publikationsverksamhet knuten till museet. 

 

Bild: Omslag till forskningspublikationen Italian Paintings: Three Centuries of Collecting (2015)

Italian Paintings: Three Centuries of Collecting. Nationalmuseum, Stockholm, Vol. I

Medlemskap i RIHA

Sedan 5 november 2010 är Nationalmuseums Forskningsavdelning medlem i den prestigefyllda internationella forskningsorganisationen RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art.

Läs mer om medlemskapet i RIHA.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp