DiVA

Nationalmuseum och DiVA

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet

Nationalmuseum är medlem i DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. DiVA är ett publiceringssystem för forskningspublikationer och studentuppsatser och ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande av publikationer. DiVA började utvecklas år 2000 av Enheten för digital publicering (EPC) vid Uppsala universitetsbibliotek. Idag sker den tekniska utvecklingen av EPC i samråd med övriga DiVA-medlemmar.

DiVA-samarbetet är öppet för alla universitet/offentligt finansierade forskningsinstitutioner och myndigheter både i Sverige och utomlands. Nationalmuseum är anslutet till DiVA sedan 2013.

I DiVA publiceras fulltexten Art Bulletin of Nationalmuseum samt katalogiseras Nationalmuseums samtliga tryckta publikationer, som även finns till försäljning i museets Bokshop på nätet.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp