Forskningsråd

Forskningsrådet bereder frågor som rör policy, strategier och riktlinjer, förslag till nya projekt, samarbeten och samverkan med externa parter, Open Access och kvalitetssäkring.

Bakgrunden till forskningsrådet är bland annat en ökande konkurrens om forskningsmedel och regeringens krav på kvalitetssäkring av myndigheternas forskning.  Avgörande är även den snabba utvecklingen av forskningens infrastruktur och nya publiceringsformer.

För att kunna fatta välgrundade beslut behövs omvärldsbevakning, kontinuerlig diskussion, samråd och insyn i vår verksamhet.

Ledamöter i Nationalmuseums Forskingsråd:
Martin Olin, Forskningschef (ordförande)

Magnus Olausson, Avdelningschef Samlingar och utställningar

Kriste Sibul, Avdelninsgchef Bevarande

Helena Kåberg, Intendent/kontaktperson mot universitet och högskolor

Linda Hinners, Intendent/internationell sekreterare

Peter Gillgren, Stockholms universitet

Carina Jacobsson, Uppsala universitet

Annika Öhrner, Södertörns högskola

Gunilla Lagnesjö, Riksantikvarieämbetet

Anna Tellgren, Moderna museet

Jørgen Wadum, Statens Museum for Kunst, Köpenhamn

 


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp