RIHA

Sedan 2010 är Forskningsavdelningen vid Nationalmuseum medlem i den prestigefyllda internationella forskningsorganisationen RIHA.

RIHA, the International Association of Research Institutes in the History of Art, består av 28 forskningsinstitut i 19 länder med inriktning på konstvetenskap. 

I gott sällskap

Nationalmuseums inträde i RIHA ägde rum på en forskningskonferens vid Royal Institute for Cultural Heritage i Bryssel den 5 november 2010. Sedan dess sällar sig Nationalmuseum till bland andra Courtauld Institute, Warburg Institute, båda i London, Institut national d´histoire de l´art i Paris och CASVA vid National Gallery of Art i Washington. 

Till RIHAs webbplats.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp