Open Access

Open Access, eller öppen tillgång, handlar om att tillgängliggöra och sprida vetenskaplig information på nätet.

Nationalmuseums har antagit en Open Access-policy som innebär att de vetenskapliga resultat som framkommer inom museets forskningsverksamhet ska, i möjligaste mån, finnas fritt tillgängliga på nätet.

Open Access-policyn hittar du här (pdf).

Läs mer om Open Access på Kungliga bibliotekets hemsida.

Läs mer om Open Access på Vetenskapsrådets hemsida.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp