Forskningsprojekt

På Nationalmuseum bedrivs forsknings- och utvecklingsprojekt inom konstvetenskap, konserveringsvetenskap och konstpedagogik.

Här kan du läsa mer om våra aktuella projekt.

Två nederländska målningar från 1600-talet - materialtekniska undersökningar
Genom bl.a. IR-undersökningar, röntgenflourescensspektroskopi och analys av pigment och bindemedel undersöks två nyförvärv i ett samarbetsprojekt med Centre for Art Technological Studies and Conservation, CATS.
Läs mer om projektet här. 

Italienskt måleri
En studie över Nationalmuseums samling av italienskt måleri bestående av närmare 430 verk från högmedeltid till 1800-tal.

2015 presenterades projektets resultat i Italian Paintings. Three Centuries of Collecting, vol. 1. En fortsättning av projektet är planerad.
Läs mer om projektet här. 

Nederländska, flamländska och holländska mästarteckningar
En studie över Nationalmuseums nederländska 1400- och 1500-talsteckningar, flamländska 1600-talsteckningar samt över de holländska 1600-talsteckningarna.
Läs mer om projektet här.

Italienska arkitekturritningar i Cronstedtsamlingen
Ett urval av ca 180 italienska arkitekturritningar ur Cronstedtsamlingen dokumenteras och analyseras utifrån proveniens, vattenmärken och identifierade kopister.
Läs mer om projektet här. 

Nicodemus Tessin den yngres skrifter och samlingar
I katalogprojektets femte del görs en systematisk genomgång av arkitekten Tessins tecknings-samlingar över konsthantverk och inredningskonst. 
Läs mer om projektet här. 

Gustav III:s antiksamling
En vetenskaplig bearbetning av antikerna i Gustav III:s antiksamling. Pjäserna studeras bland annat utifrån deras två historiska kontexter – den romerska antiken och den tidigmoderna.
Läs mer om projektet här.

Bild: Bergslandskap, Lambert Doomer (1624-1700)

Lambert Doomer (1624-1700), Bergslandskap. NMH 5/2008.

Carl Gustaf Tessins konstsamling
Förutom en omfattande dokumentation av varje enskilt verk i Tessins samling diskuteras här samlandets förutsättningar, beställarrollen och konstsamlandet som kapitalplacering. 
Läs mer om projektet här.

Om du vill veta mer om forskningen som bedrivs vid Nationalmusem kan du kontakta oss på This is an email addressBESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp