Carl Gustaf Tessins konstsamling

De svenska konstsamlingarnas historia.

I forskningsprojektet De svenska konstsamlingarnas historia föreligger första delen, en katalog över Carl Gustaf Tessins konstsamling. Samlingen omfattar mer än 870 nummer. Projektansvarig är Magnus Olausson. Ansvarig forskare och författare är Roger de Robelin.

Förutom en omfattande dokumentation av varje enskilt nummer i katalogen redogörs här för olika aspekter av Tessins samlande. Frågor som rör samlandets förutsättningar och allmänna karaktär ingår bl a. Vidare behandlas beställarrollen, hur och varför Tessin samlade och hans kännarskap. Katalogen tar också upp konstsamlandet som ett sätt att transferera pengar och som kapitalplacering. Även dåtidens sätt att hänga och arrangera måleri diskuteras med utgångspunkt från Carl Gustaf Tessin.

 
 

Bild: Greve Carl Gustaf Tessin (1695-1770), Jacques-André-Joseph Aved

Greve Carl Gustaf Tessin (1695-1770), Jacques-André-Joseph Aved


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp