Gustav III:s antiksamling. Antik skulptur i Kungl. museum.

Skulpturerna i Gustav III:s antiksamling utgjorde den av samtiden mest beundrade delen av de kungliga samlingarna.

Den fick också den bästa placeringen i det kungliga museet. På grund av den ändrade synen på restaurering av antik skulptur som kom i början av 1800-talet har samlingen inte fått den uppmärksamhet den förtjänar.
 
Projektets syfte är att fortsätta den vetenskapliga bearbetningen och publiceringen av antikerna i Gustav III:s antiksamling med samma ambitionsnivå som sattes i den första volymen om samlingen, utkommen 1998: A-M. Leander Touati, Ancient sculptures in the Royal Museum. The eighteenth-century collection in Stockholm, vol. I, 1998
 
Av de ca 180 föremål som fortfarande är opublicerade hör ca 150 till den Piranesiska skulptursamlingen medan ytterligare ca 30 härrör från tidigare svenska samlingsinitiativ, i första hand drottningarna Kristinas och Lovisa Ulrikas. Föremålen utgörs av ett vitt spektrum romersk skulptur: dekorativa arkitekturelement, reliefprydda gravaltare, sarkofager, urnor, brunnshuvuden och kar, kandelabrar, porträttbyster, små- och fullskalig skulptur osv. Pjäserna studeras ur det dubbla perspektiv som utgörs av deras förankring i två olika historiska kontexter, den romerska antiken och den tidigmoderna.
 
Projektet syftar också till att initiera ett europeiskt samarbete kring samlingen och att säkra framtida kompetens inom denna gren av svensk antikforskning. Huvudansvarig är Anne-Marie Leander Touati.
 
 

Bild: Gustav III:s antiksamling, Kungl. Slottet, interiör

Gustav III:s antiksamling, Kungl. Slottet, interiör


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp