Italienska arkitekturritningar i Cronstedtsamlingen

En katalog över italienska arkitekturritningar i Cronstedtsamlingen i Nationalmuseum.

Cronstedt-samlingen i Nationalmuseum är med sina 6 300 blad den näst största samlingen av äldre arkitekturritningar i Sverige, efter den mer kända Tessin-Hårlemansamlingen (också den i Nationalmuseum). Den sammanbragtes av den svenske arkitekten Carl Johan Cronstedt (1709–1777) under dennes sju år långa studieresa till Frankrike och Italien och under hans följande karriär som kunglig arkitekt och överintendent. Samlingen förvarades på Cronstedts lantegendom Fullerö i Västmanland där den förblev till 1940-talet, då Nationalmuseum förvärvade teckningarna.

Projektet syftar till en katalog med ett urval av ca 180 italienska arkitekturritningar ur Cronstedtsamlingen. Urvalet innefattar ett antal originalritningar till kapell, kyrkor, palats, trädgårdar, fontäner och så vidare, utförda av några av de mest framstående arkitekterna verksamma i Rom under 1500-talets sista fjärdedel och fram till och med 1600-talets andra årtionde, bland vilka märks Francesco da Volterra och Carlo Maderno. Till dessa kommer ett hundratal teckningar, daterade ca 1560–1575, efter antik romersk arkitektur och efter Michelangelo och Vignola, utförda av franska tecknare som förmodligen hörde till kretsen kring Étienne Dupérac. Av dessa är nio teckningar av Michelangelos modell till Peterskyrkans kupol och tolv teckningar efter Vignola till Villa Giulia kända av forskningen, medan de övriga än så länge är opublicerade.

Projektet leds av FD Anna Bortolozzi och finansieras av Ragnar Söderbergs Stiftelser. I  ett tidigare skede har projektet erhållit stöd från Birgit och Gad Rausings stiftelse, Berit Wallenbergs stiftelse och Stiftelsen Leo Holmgrens Minne.

 

Bild: Francesco da Volterra, utkast till dekoration i Caetani-kapellet i Santa Pudenziana, Rom, ca 1591, NMH CC 165.

Francesco da Volterra, utkast till dekoration i Caetani-kapellet i Santa Pudenziana, Rom, ca 1591, NMH CC 165.


BESÖKSADRESS:

Konstbiblioteket och arkiven 
Holmamiralens väg 2,
Skeppsholmen, Stockholm 

Se övriga adresser här

Följ oss:

Facebooks logotyp  Twitters logotyp  You Tubes logotyp

Instagrams logotyp   Flickr logotyp